22. Mai 2022: Rodinný Festival v Auxiliárnom kasteli

Bezplatná autobusová kyvadlová doprava z Rusoviec do Petronell-Carnuntumu a späť.
Zastávka Rusovce
Zastávka Gerulata, Gerulatská 67, 851 10 Bratislava-Rusovce

Odchody autobusov:
09:15 Odchod Rusovce
10:00 Odchod Petronell-Carnuntum
10:45 Odchod Rusovce
12:30 Odchod Petronell-Carnuntum
13:15 Odchod Rusovce
14:00 Odchod Petronell-Carnuntum
14:45 Odchod Rusovce
17:15 Odchod Petronell-Carnuntum

Folder: