22. Mai 2022: Rodinný Festival v Auxiliárnom kasteli

Bezplatná autobusová kyvadlová doprava z Rusoviec do Petronell-Carnuntumu a späť.Zastávka RusovceZastávka Gerulata, Gerulatská 67, 851 10 Bratislava-Rusovce Odchody autobusov:09:15 Odchod Rusovce10:00 Odchod Petronell-Carnuntum10:45 Odchod Rusovce12:30 Odchod Petronell-Carnuntum13:15 Odchod Rusovce14:00 Odchod Petronell-Carnuntum14:45 Odchod Rusovce17:15 Odchod Petronell-Carnuntum Folder: